Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

1GE GeoZS 1M Geologie pokryvných útvarů - geologické jednotky

Harmonizovaná geologická mapa Slovinska je zjednodušenou verzí Geologické mapy Slovinska 1:250 000 (Buser, 2009), která byla sestavena částečně podle Základní geologické mapy Slovinska 1:100 000 (kolektiv autorů, sestavována od šedesátých do osmdesátých let 20.st.), a částečně podle údajů z Buserova nového geologického mapování. Je to mapa litostratigrafická. Tato mapa byla upravena speciálně pro účely projektu OneGeology-Europe kolektivem autorů: M. Bavec, M. Novak, M. Poljak, M. Trajanova a D. Skaberne.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated September 12, 2017, 10:35 (Europe/Prague)
Created September 12, 2017, 10:35 (Europe/Prague)
Resource type Dataset
Resource identifier SI.GEOZS.1GE1MGU
Resource language slv eng
Topic category Geoscientific information
Keywords GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 Free Free
  • energie
Free
  • Landslides
Free
Geographic bouding box 13.53 48.55 18.86 50.73
Reference date creation: 2015-12-02, publication: 2010
Lineage 1G-E:Percentuální pokrytí=100;1G-E:geometricHarmonization=yes/partly/no;1G-E:thematicHarmonization=yes/partly/no;1G-E:geometricHarmonizationDescription:1G-E:thematicHarmonizationDescription:přidejte další informace...
Spatial resolution 1: 250000
Specification Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
Pass: not evaluated
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE)
Pass: yes
Licence podmínky nejsou známy
Access constraints další omezení
Responsible party Geological Survey of Slovenia
Dimičeva ulica 14
SI-1000 Ljubljana
Slovenia
jasna.sinigoj@geo-zs.si
role: Custodian
Metadata contact Geological Survey of Slovenia
Dimičeva ulica 14
SI-1000 Ljubljana
Slovenia
jasna.sinigoj@geo-zs.si
role: Contact point
Spatial reference system
Metadata ID None